Heliport

mobi-trak

O FIRMIE

MY-SOFT Sp. z o.o. działa na rynku od 1992 roku. Jako firma wyspecjalizowana w zaspokajaniu indywidualnych potrzeb klientów, produkujemy urządzenia sterujące i pomiarowe, urządzenia elektroniki i automatyki przemysłowej, systemy alarmowe, oświetlenie przeszkodowe, refraktometry dla przemysłu spożywczego. Wieloletnia obecność na polskim rynku, szerokie zaplecze techniczne i badawcze sprawia, że potrafimy sprostać nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom. Szczególną uwagę w naszej działalności przywiązujemy do wysokiego poziomu jakości produktów i usług oraz stopnia zadowolenia klienta. Nasze urządzenia produkowane są w oparciu o unikalne, opracowane przez nas technologie, które mogą być adaptowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów.
Dysponujemy wystarczającym kapitałem ludzkim i zapleczem technicznym by podejmować się nowych innowacyjnych przedsięwzięć. Jesteśmy elastyczni i szybko reagujemy na zmiany w naszym bliższym i dalszym otoczeniu biznesowym.
Produkujemy cała gamę zdalnie monitorowanych urządzeń dziennego i nocnego oznakowania przeszkodowego z autonomicznym zasilaniem (lampy oświetlenia przeszkodowego niskiej, średniej i wysokiej intensywności).
Od kilku lat spółka skoncentrowała swoje działania na projektowaniu, testowaniu i rozwoju nowej gałęzi działalności firmy jaką są magazyny energii. W ramach tej dziedziny posiadamy opracowanie patentowe pt. „Sposób i układ magazynowania energii elektrycznej na potrzeby trakcji prądu stałego na liniach kolejowych”.
W 2015 roku MY-SOFT Sp. z o.o. opracowała nowy produkt – lampę oświetlenia nawigacyjnego i planuje rozwój urządzeń nawigacyjnych.

SPECJALIZACJA FIRMY TO:

  • MAGAZYNY ENERGII
  • LAMPY DLA LOTNISK
  • OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE
  • WDRAŻANIE UNIKALNYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ
  • STEROWANIE
  • URZĄDZENIA POMIAROWE
  • TELEKOMUNIKACJA

Wykonaliśmy 5 magazynów energii (m.in. o mocach w zakresie od 5 do 750 kW i napięciach od 48 do 2000 V) opartych o technologię litowo – jonową i zaprojektowany oraz wykonany przez nas system kontrolno – pomiarowy  magazynów energii, kontrolujący pomiar napięć, temperatur, zdalną i lokalną transmisję sygnałów.

W 2016 roku MY-SOFT Sp. z o.o. wykonał remont hamowni silników trakcyjnych dla PKP Cargotabor Sp. z o.o.

Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy na wybudowanych przez nas 17 obiektach zdalnie sterowany system ostrzegawczy przed niebezpiecznymi zjawiskami meteorologicznymi na Jeziorach Mazurskich wyposażony w magazyny energii.

Na ok. 100 lokalizacjach wykonaliśmy autonomiczne zasilanie oparte o magazyny energii, panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe, służące do zasilania urządzeń oświetlenia ostrzegawczego.

Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy urządzenia do zdalnego pomiaru napięć, prądów, temperatur, zdalnej transmisji GSM i generowania sygnałów alarmowych, nadzorowania procesów ładowania i rozładowania akumulatorów.

Produkujemy systemy kontroli i monitoringu obiektów telekomunikacyjnych, m.in. w zakresie magazynowania energii w systemach akumulatorowych podtrzymujących działanie stacji bazowych (pomiar napięć, temperatur, zdalna i lokalna transmisja sygnałów). W trakcie prowadzenia działalności spółka sprzedała ponad 4000 takich urządzeń.

Pobierz folder firmy MY-SOFT Sp. z o.o. -  (plik PDF, 12 MB)
Download the MY-SOFT Sp. z o.o. presentation -  (file PPS, 12 MB)


 

Polityka jakości

TUVW celu podniesienia jakości zarządzania firmą wdrożyliśmy system ISO 9001:2008. Dobrą opinię u naszych kontrahentów zawdzięczamy zarówno wysokiej jakości naszych usług i produktów, długoterminowemu serwisowi jak i rzeczywistej dbałości o ich potrzeby połączonej z racjonalną strategią cenową. Nasza polityka jakości została sformułowana w 2000 r. Oto jej główne tezy:

"Polityką jakości firmy MY-SOFT Sp. z o.o. jest osiąganie pełnej satysfakcji wszystkich klientów...".

"Realizacja tej polityki pozwoli nam rozszerzyć zakres wpływów na rynkach, które są przedmiotami naszej działalności oraz zdobyć nowe, zarówno w kraju jak i poza jego granicami".

"Podejmujemy się doskonalić organizację Firmy oraz podnosić jakość naszej pracy poprzez pełne zaangażowanie całej załogi, podnoszenie jej kwalifikacji, świadomości i motywacji oraz przeznaczanie na realizację tych działań odpowiednich środków".

"Każdy pracownik uczestniczy w tym procesie przejmując pełną odpowiedzialność za jakość swojej pracy i bierze czynny udział w kształtowaniu pozytywnego postrzegania MY-SOFT Sp. z o.o. przez klientów".

AKTUALNOŚCI

Listopad 2022
CIRE rozmawia o magazynowaniu energii w nowoczesnej energetyce .
Gościem spotkania był Prezes My-Soft Sp. z o.o. Krzysztof Strukowicz


zobacz film

...............................................................

Kwiecień 2021
Zobacz możliwości magazynu energii Mobitrak.


zobacz film

...............................................................

Marzec 2021
Magazyn energii Mobitrak w Garbcach już działa.


zobacz film

...............................................................

8-9.11.2018
VIII Konferencja  „Energetyka na Kolei”
W dniach 8-9 listopada 2018 roku MY-SOFT Sp. z o.o. wzięła udział w VIII Konferencji „Energetyka na Kolei” organizowanej przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Na konferencji dużym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia związane z magazynowaniem energii na kolei w systemie 3kV DC. Prezes  MY-SOFT zaprezentował rozwiązanie spółki dotyczące „Podparcia sieci trakcyjnej 3 kV DC za pomocą magazynu energii” – MOBITRAK.
................................................................

5.11.2018
Izba kolei
MY-SOFT dołączyła do grona członków Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei 
................................................................

2-3.10.2018
Konferencja
Udział w XI konferencji  pt. „Rozwój polskiej infrastruktury kolejowej” organizowanej przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Prezes Krzysztof Strukowicz przedstawił w imieniu MY-SOFT i TRAKCJA PRKiI projekt MOBITRAK z uwzględnieniem jego funkcjonalności w następujących obszarach: 

................................................................
11-13.09.2018
Targi Energetab Bielsko-Biała
„Litowo–tytanowy magazyn energii do poprawy parametrów sieci elektrycznej SN” produkcji MY-SOFT i TRAKCJA PRKiI otrzymał brązowy medal PGE Energia Odnawialna.


................................................................

Luty 2018
Patent
MY-SOFT Sp. z o.o. otrzymała patent pt. „Sposób i układ magazynowania energii elektrycznej na potrzeby trakcji prądu stałego na liniach kolejowych”. Zgłoszenie patentowe złożone w 2013 roku zaowocowało opracowaniem modułowego mobilnego magazynu energii MOBITRAK na potrzeby trakcyjne. Istotą dla funkcjonowania urządzenia jest jego interdyscyplinarność. MOBITRAK nie wymaga dodatkowego zewnętrznego źródła zasilania. Zasilanie może odbywać się z sieci trakcyjnej 3kV DC w okresach zmniejszonego poboru energii, którą oddajemy ponownie do sieci trakcyjnej w okresach zwiększonego ruchu pociągów.produkcja sprezyn